ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെപ്പോലെത്തന്നെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലികളാണു് ന്യായങ്ങൾ. ഭൂരിഭാഗം ന്യായങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും അതേ പടി വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണു്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയോ സന്ദർഭമോ സാദ്ധ്യതയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദീർഘസമാസത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കു് പ്രചാരത്തിലാകുകയും അതിനു സമാനമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചു് പറയേണ്ടിവരുമ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കു് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണു് ന്യായങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതു്.

മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകാണാവുന്ന ന്യായങ്ങളുടെ പട്ടികയാണു് ഈ താളിൽ കാണാവുന്നതു്.

(ഇവയ്ക്കു സമാനമായി മറ്റു ഭാരതീയഭാഷകളിലെ വിക്കിസംരംഭങ്ങളിലും താളുകൾ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. അപ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന താളുകളുടെ സമാനലിങ്കുകൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക).

ന്യായനിഘണ്ടു

"ന്യായം" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 49 താളുകളുള്ളതിൽ 49 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:ന്യായം&oldid=15301" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്