താലീയം— പനങ്കായ കാക്ക പനങ്കുലയിൽ വന്നിരുന്നതും പനങ്കായ താഴെ വീണതും ഒപ്പം സംഭവിച്ചു. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കാര്യകാരണബന്ധം ആരോപിച്ചിരിക്കയാണ്. രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്തു യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്നിടത്തു ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ന്യായം

  • ചക്കയിട്ടാൽ എപ്പൊഴും മുയൽ ചാവില്ല.
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കാകതാലീയന്യായം&oldid=20546" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്