കലത്തിലെ (സ്ഥാലി) ചോറ് (പുലാകം) വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ അതിലെ മുഴുവൻ ചോറും പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റെടുത്തു നോക്കിയാൽ വേവ് അറിയാം.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=സ്ഥാലീപുലാകന്യായം&oldid=14718" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്