'തിരുത്താനാവാത്തതെന്തുണ്ട് വാഴ്വിൽ

ഓർമകൾ, പ്രാണന്റെ പ്രാണനാമോർമകളെന്ന്യേ '

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Kjbinukj&oldid=18255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്