1. മാതാക്കളുടെ കാൽകീഴിലാണ് സ്വർഗ്ഗം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മുഹമ്മദ് നബി.
 2. ഞാൻ നരകത്തെ ഭയക്കുന്നില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പേടിയില്ല. നരകപീഡനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ബോറടിയായിരിക്കും ഭയാനകം.ഐസക്ക അസിമോവ്.
 3. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഹാസ്യമുണ്ടാവില്ല. ഹാസ്യത്തിന്റെ ഉറവിടം സന്തോഷമല്ല.വിഷാദമാണ്. മാർക്ക് ട്വയ്ൻ.
 4. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നാൽ തെറിവിളി സാധ്യമല്ല. അത്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് സാധിച്ചുകൊള്ളുക. മാർക്ക് ട്വയ്ൻ
 5. കണ്ടിരിക്കേണ്ട രാജ്യങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ഒഴികെ. അതിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ എനിക്ക് അത്ര അവേശമൊന്നുമില്ല. മാർക്ക് ട്വയ്ൻ
 6. സ്വർഗ്ഗത്തെ നരകമാക്കാനും നരകത്തെ സ്വർഗ്ഗമാക്കാനും മനസ്സിനു സാധ്യമാകുന്നു. മിൾട്ടൺ
 7. ഒരു മനസ്സ് സ്വർഗ്ഗമായി കാണുന്നത്, മറ്റൊരു മനസ്സ് നരകമായി കാണുന്നു. എമേഴ്സൺ.
 8. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളും , പുരുഷ്ന്മാർ പുരുഷന്മാരും തന്നെയായിരിക്കും .ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ.
 9. ദൈവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്നപോലെ കൈക്കോള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരു നാളും അതിൽ കടക്കയില്ല. യേശുവചനം
 10. ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം.യേശുവചനം

മറ്റു ഭാഷാചൊല്ലുകൾ [1]തിരുത്തുക

 1. നരകത്തിൽ കഴിയുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗമെന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല (ഇറ്റാലിയൻ)
 2. സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നേടാവുന്നതാണ് (യിദ്ദിഷ്)
 3. സ്വർഗ്ഗത്തിനു പഴുതുകളുണ്ട് . അതിലൂടെ ദൈവം കാണുന്നു (റഷ്യൻ)
 4. ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ പറ്റില്ല (ഫിലിപ്പീൻസ്)
 5. നിരാശ്രയന്റെ ആശ്രയമാണ് സ്വർഗ്ഗം (തമിഴ്)
 6. ആനയെ സൃഷ്ടിച്ച സ്വർഗ്ഗം പുല്ലും സൃഷ്ടിച്ചു (വിയറ്റ്നാമീസ്)
 7. സ്വർഗ്ഗം ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ അവനെക്കോണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായിരിക്കും (ചൈനീസ്)
 8. രഥത്തിലേറിയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ ആവില്ല (ഇറ്റാലിയൻ)
 9. സ്വർഗ്ഗം കൽപ്പിച്ച വിധി മനുഷ്യനു മായിക്കാൻ ആവില്ല ചൈനീസ്
 10. ഒരൊറ്യങ്ങൾ]]

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. The Prentice Hall Encyclopedia of World Proverbs
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങൾ&oldid=18560" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്