തിരുത്തുക

  • ആന അലറലോടലറൽ.

തിരുത്തുക

  • ഉരലാൽ ഉരുളിയുരുളിയാൽ ഉരലുരുളുമോ ഉരുളിയുരുളുമോ.

തിരുത്തുക

  • കിളിരൂരുരുളി വാലുരുളി.
  • കളകളമൊഴുകുമരുവിയിലൊരു ചെറുപുളകം.

തിരുത്തുക

  • തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തടിയിൻമേൽ കുരുമുളകുരുളും.

തിരുത്തുക

  • പത്തനാപുരത്ത് പത്ത്പച്ച തത്ത ചത്തുകുത്തിയിരുന്നു.

തിരുത്തുക

  • സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി.
  • ലോറി റാലി പോലൊരു സൈക്കിൾ റാലി കണ്ടൊരാനയലറലോടലറൽ.
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=നാക്കുളുക്കികൾ&oldid=21475" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്