ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടു കൂട്ടാം

1986-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളചലച്ചിത്രമാണ് ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടു കൂട്ടാം.

സംവിധാനം: സിബി മലയിൽ. രചന: ശ്രീനിവാസൻ.

ദിവാകരൻതിരുത്തുക

  • ഉപ്പുമാവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്, സോൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ...

കഥാപാത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിലെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌: