<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ

ഒന്നാം ശ്രീ പാൽക്കടലിൽ ഒന്നല്ലോ പള്ളിശങ്ഖു
പള്ളിശങ്ഖിൻ നാദം കേട്ട് ഉണരുണരൂ ഗംഗാദേവീ .....

ഈ ഗാനം പത്താം ശ്രീ പാൽക്കടലിൽ എന്ന് വരെ ആവർത്തിച്ചു പാടി ഗംഗയുണര്ത്തുന്നു.

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഗംഗയുണർത്തു_പാട്ട്&oldid=20850" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്