കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജ (ചലച്ചിത്രം)

2009-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളചലച്ചിത്രമാണ് കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജ.

സംവിധാനം: ഹരിഹരൻ. രചന: എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ.

പഴശ്ശിരാജതിരുത്തുക

  • കാവലില്ലാത്ത കൊട്ടാരത്തിൽ പാതിരായ്ക്കു കയറി മുച്ചൂടു മുടിക്കലല്ല യുദ്ധം. പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധങ്ങൾ കമ്പനി കാണാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ.

അഭിനേതാക്കൾതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിലെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌: