ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൽക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നൂറ് കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി....

സുഗതകുമാരി

ഒരു തൈതിരുത്തുക
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഒരു_തൈ&oldid=20734" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്