1. മീനിഷ്ടമുള്ള പൂച്ച, പക്ഷേ കാല് നനയ്ക്കില്ല.
 2. വീഴുന്ന കായ് മരത്തിനടുത്തേ കാണൂ
 3. മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല
 4. ക്ഷമയുള്ളവനു എന്തും ലഭിക്കും
 5. മരണമെന്നത് ജനനം മുതൽക്കേ തുടങ്ങുന്നു
 6. എന്നോട് ചോദിക്കാതിരിക്കൂ ,ഞാൻ കള്ളങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാം
 7. വീണ്ടുവിചാരത്തൊടെ മാത്രം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കുക .ചിലപ്പോൾ അവ സഫലമായെന്നിരിക്കും
 8. നിത്യ അതിഥി വെറുക്കപ്പെടുന്നു
 9. ദാനം കിട്ടിയ കുതിരയുടെ വായ് പരിശോധിക്കരുത്
 10. കാറ്റുള്ളപ്പൊൾ തുപ്പരുത്
 11. കുളിപ്പിച്ച വെള്ളത്തൊടൊപ്പം കുഞ്ഞിനേയും കളയരുത്
 12. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല
 13. എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ഒരു നല്ല അധ്യാപകനായിരിക്കില്ല
 14. തെറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്.
 15. അകലത്തുള്ള ബന്ധുവേക്കാൾ അരികത്തുള്ള സുഹൃത്ത് നല്ലൂ
 16. എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കുന്നവൻ ആരുടേയും സുഹൃത്തായിരിക്കില്ല
 17. ആവശ്യഘട്ടത്തിലെത്തുന്നവനാണ് യഥാർഥ സുഹൃത്ത്
 18. ജീവിതം നന്നെങ്കിൽ മരണവും നന്നായിരിക്കും
 19. ജീവിതം എന്തെന്നറിയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ആയുസ്സിന്റെ പകുതി പിന്നിട്ടിരിക്കും
 20. ജീവിതം ഒരു ഷട്ടിലാണ്
 21. രോഗമുണ്ടായാലേ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിലയറിയൂ
 22. വാഗ്മിയായ പുരുഷനെക്കാൾ മൗനിയായ സ്ത്രീ നല്ലൂ
 23. പിശാചിനു ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും സ്ത്രീ പറ്റിച്ചെന്നിരിക്കും
 24. സമയമുണ്ടായിട്ടും കൂടുതൽ നല്ല സമയത്തിനായി കാക്കുന്നവൻ സമയം കളയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്
 25. ഒരു വർഷംകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വൃദ്ധനും ഉണ്ടാവില്ല
 26. വാർദ്ധക്യത്തോടൊപ്പം അവശതകളും വരുന്നു
 27. അടച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വെറുമൊരു ഇഷ്ടിക പോലെയാണ്
 28. നിത്യ സന്ദർശകൻ വരവേൽക്കപ്പെടില്ല
 29. പ്രണയം അന്തപുരങ്ങളിലും ചെറ്റകുടിലിലും തങ്ങും
 30. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് മുതിർന്നവർ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത്
 31. ദരിദ്രന്റെ ധനമാണ് സന്താനങ്ങൾ
 32. വാതിൽ മുട്ടാതെ കടന്നു വരുന്ന അതിഥിയാണ് ദൈവം
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഇംഗ്ലീഷ്_പഴമൊഴികൾ&oldid=19159" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്